6979281177 Βοσπόρου 59, Νέα Ιωνία pershpalajmark@gmail.com